Transformatie

De gebruiksduur van een gebouw is meestal niet oneindig. Soms is het zinvol / mogelijk om een gebouw een nieuwe functie te geven hetgeen zeer duurzaam is. Daarbij spelen uiteraard diverse aspecten een belangrijke rol. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer de kwaliteiten van het bestaande gebouw worden versterkt in de nieuwe functie. Een veel voorkomende transformatie is die van leegstaande kantoren naar woningen. Dankzij een dergelijke trasformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen.
Gerelateerde projecten